Velkommen til Gym-lek!

Fra 4. september arrangerer vi Gym-lek for alle barn under skolepliktig alder! 

Vi tester ut og ser hvor mange som deltar, så ser vi om vi fortsetter. I første omgang arrangeres det hver onsdag fra 4. september til og med 27. november kl 18.00 til 19.00. Dette foregår i gymsalen til Finnskogen Montessoriskole. 

Gym-lek består i hovedsak av aktiviteter som skaper mestringsglede og koordinasjon. Aktivitetene skal passe for de aller fleste, og kan skaleres etter behov. 

Dette vil også være en fin arena for barna som skal begynne på Finnskogen Montessoriskole til å bli mer kjent. 

Vi er avhengig av at barna følges av en voksen! 

Dere finner en oversikt i vår aktivitetskalender, og du kan melde deg på her:


Påmelding til Gym-lek!

, , ,