Sykkelgruppa etableres

I 1997 ble Ski-gruppa utvidet til å gi tilbud til distriktets syklister også. Det nye navnet på gruppa ble Ski- og sykkelgruppa.