Skihytta blir satt opp

I 1982 startet arbeidet med å reise ei skihytte ved Søndre Blekktjern på Eikeseterfjellet. Et stabbur i laftet tømmer ble demontert fra tomten hvor Langelandshjemmet står i dag, og satt opp igjen på dugnad.