Noppisprinten

Ski-gruppa arrangerte Noppisprinten fra 4. mars 1978 til 1991. Arrangementet ble avviklet på grunn av manglende snø i traséen. Lille Noppisprinten, ble arrangert fra 1984 til 1991. Lille Noppisprinten var halvparten så langt som Noppisprinten, og var for barn.