Miniatyrgruppa etableres

I 1958 startet laget Miniatyrgruppe, og det var stor interesse fra start av. Ivar Lilleberg, Helge Lindahl, Johs. Berg, Jonas Nordstrand og Odd Wålberg m.fl. markerte seg. Kretsrekorder kom på «løpende bånd».