Ildsjelpris

Mads Berg får Kongsvinger Idrettsråd sin ildsjelspris