Ildsjelpris


Mads Berg får Kongsvinger Idrettsråd sin ildsjelspris