Egen Fane

2. april 1934 fikk kasserer Otto Stenberg i oppgave å sørge for at klubben fikk en fane. Ifølge teksten på fana ble AIF Kjapp stiftet 28. mai, mens den ifølge protokollen ble stiftet 31. mai.