Aktivitet etter krigen

1. september 1945 besluttet AIF Kjapp å sette i stand idrettsplassen. En ble enige om å bruke de pengene som laget hadde, så langt de rakk.

Fri-idretten, ski-idretten og O-sporten ble tatt opp igjen etter å ha ligget brakk under krigen.

I tillegg startet AIF Kjapp opp ei fotballgruppe og lag ble påmeldt i laveste divisjoner.