AIF Kjapp stiftet

På kvelden 31. mai 1932 ble klubben AIF Kjapp (som senere blir omdøpt Lunderseter IL) stiftet. Ole Pedersen ble valgt til klubbens første leder. Nestleder ble Thoralf Moen. Otto Stenberg ble valgt til kasserer og Oscar Sjøenden til sekretær. Revisorer ble Johan Pedersen og Emil Gortjernsbråten, mens Martin Lommeud ble materialforvalter.