Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august

Fra 1. august får idrett for barn under 20 år (til og med 19 år) unntak fra 1 meters-regelen. Ski- og Sykkelgruppa har lenge planlagt å avholde sykkelkarusell etter sommerferien, men da med individuell start.

Det stilles fortsatt gode og nødvendige krav til oss som arrangør:

«Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.«

Det er viktig at vi som arrangør forholder oss til disse kravene, selv på lokale små arrangementer som sykkelkarusellen.

Mer informasjon om sykkelkarusellen kommer nærmere oppstart!

,