Medlemskontingent

Medlemskontingenten til Lunderseter Idrettslag for 2023 ser slik ut:

Kr. 50,- for barn (0-16 år) og pensjonister

Kr. 150,- for alle andre

Medlemskontingenten skal betales 1 gang i året, og gjelder for inneværende år.

Idrettslaget vil sende ut informasjon om betalingen av medlemskontingenten til våre registrerte medlemmer på e-post og SMS, og tidspunktet for dette vil variere fra år til år. Hvis du ikke mottar e-post eller SMS fra oss, men ønsker det, ta kontakt på e-post: post@lunderseteril.no eller tlf: 90 17 01 78 for å få registrert din adresse og/eller telefonnummer.

Slik betaler du medlemskontingenten

Vi har mange måter du kan betale medlemskontingenten på. Det enkleste for oss, er at du betaler fakturaen vi sender via Idrettsforbundet. Dette er nødvendigvis ikke den enkleste måten for deg, så vi har derfor flere alternativer:

Faktura

Medlemskontingenten sendes direkte til medlemmene via medlemsregisteret til Idrettsforbundet, og fakturaen sendes til e-postadressen vi har registrert.

NB: Ønsker du faktura tilsendt i posten, vennligst ta kontakt på e-post: post@lunderseteril.no eller tlf: 90 17 01 78.

Direkte betaling

Du kan enkelt betale medlemskontingenten ved å overføre korrekt beløp til kontonummer: 1822 03 71766. Merk betalingen med navn og fødselsnummer. Gjelder betalingen flere personer, ønsker vi at du gjør en betaling pr person, slik at vi får registrert riktig sum pr. person.

Vipps

Du kan betale via Vipps. Søk opp 79621 og betal korrekt beløp. Merk betalingen med navn og fødselsnummer.

Ønsker du å melde deg ut?

Du kan melde deg ut selv, ved å logge deg på Min idrett: https://minidrett.nif.no/

Når du er logget på, kan du velge «Medlemskap» i toppmenyen, for deretter å klikke på «Lunderseter Idrettslag». I toppen av oversikten som dukker opp, vil du finne valget «Meld ut». Klikk på denne og fullfør utmeldingen.

Hvis du har problemer med dette, eller ikke får logget deg på Min idrett, kan du ta kontakt på e-post: post@lunderseteril.no eller tlf: 90 17 01 78, så gjør vi det for deg.