Innkallingen til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Lunderseter Idrettslag.

Årsmøtet avholdes 23. februar kl. 20.00 på Lunderseter Samfunnshus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. februar til tlf: 90170178, e-post: post@lunderseteril.no eller pr. post til:

Petter Berg
Bruntjernsbergvegen 81
2218 Lunderseter

Du kan også melde sak via vårt skjema.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 17. februar på idrettslagets nettside, lunderseteril.no. Saksliste og saksdokument sendes også ut på e-post til alle medlemmer som er registrert med en e-post adresse.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lunderseter Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lunderseter Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Petter Berg, leder for Lunderseter Idrettslag kontaktes på tlf: 90 17 01 78 eller e-post: post@eropetter
Velkommen til årsmøte!

, , ,