Innkalling til årsmøte

Årsmøtedokumentet

Klikk på denne lenken for å se årsmøtedokumentet (åpnes i ny fane): https://www.lunderseteril.no/wp-content/uploads/2021/05/Arsmotedokument-Lunderseter-IL-2020.pdf

Årsmøtedokumentet sendes også ut på e-post til de som er registrert med e-postadresse i medlemsregistret.

Delta på årsmøte

Årsmøte avholdes digitalt som en direktesending via Microsoft Teams. Alle deltagere vil ha mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill via en chat.

For å delta på møtet, klikker du på knappen under her, og du vil bli guided inn i møtet.

Er du usikker på hvordan dette fungerer, kan du se en enkel veileder her (lenken åpnes i ny fane): https://www.hedmark-ikt.no/faq/hvordan-bruke-microsoft-teams-live-events/#vp_event_del-2

Innkallingen

Styret innkaller herved til årsmøte i Lunderseter Idrettslag.

Årsmøtet avholdes 26. mai kl. 20.00.
Møtet avholdes digitalt via Microsoft Teams. Mer praktisk informasjon og veiledning rundt dette vil bli sendt ut sammen med årsmøtedokumentene senest 19. mai.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mai til tlf: 90170178, e-post: post@lunderseteril.no eller pr. post til:

Petter Berg
Bruntjernsbergvegen 81
2218 Lunderseter

Det ønskes at vedlagte mal brukes (Forslagsskjema til årsmøte Lunderseter IL).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 19. mai på idrettslagets nettside, lunderseteril.no. Saksliste og saksdokument sendes også ut på e-post til alle medlemmer som er registrert med en e-post adresse.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lunderseter Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lunderseter Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Petter Berg, leder for Lunderseter Idrettslag kontaktes på tlf: 90170178 eller e-post: post@lunderseteril.no


Velkommen til årsmøte!