Innkalling til årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Lunderseter Idrettslag.  

Årsmøtet avholdes 31.01.2024 kl. 19.00. 


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. januar til telefonnummer: 90170178, e-post: post@lunderseteril.no eller pr. post til: 

Petter Berg 
Bruntjernsbergvegen 81 
2218 Lunderseter 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 24. januar her på denne nettsiden. Saksliste og saksdokument sendes også ut på e-post til alle medlemmer som er registrert med en e-post adresse i medlemsregistret.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lunderseter Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lunderseter Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Petter Berg, leder for Lunderseter Idrettslag kontaktes på tlf: 90170178 eller e-post: post@lunderseteril.no 

Velkommen til årsmøte!