Innkalling til Årsmøte 2021

Klikk HER for å se årsmøtedokumentet (saksliste og årsberetninger)

Styret innkaller herved til årsmøte i Lunderseter Idrettslag.

Årsmøtet avholdes 23. mars kl. 18.00 på Lunderseter Samfunnshus.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars. Dette kan gjøres på følgende måter:

Digitalt skjema: https://www.lunderseteril.no/meld-sak-til-arsmotet/

Telefon: 90 17 01 78

E-post: post@lunderseteril.no

Brev: Petter Berg, Bruntjernsbergvegen 81, 2218 Lunderseter

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 18. mars her på nettsiden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lunderseter Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lunderseter Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Petter Berg, leder for Lunderseter Idrettslag kontaktes på tlf: 90170178 eller e-post: post@lunderseteril.no

Velkommen til årsmøte!

, , ,