Hardhausen 2020 – Avlyst

Lundersæter-dagen bli i år arrangert uten Hardhausen. Som arrangør, kunne Lunderseter Idrettslag ha lagt til rette for et arrangement som følger Regjeringen og Idrettsforbundets sine retningslinjer. Vi har sett flere arrangementer i distriktet arrangeres, og at forbeholdet om 1 meters avstand til hverandre i stor grad legges på deltagerne. Vi som arrangør klarer ikke å gi noen garanti og sikring for deltagerne om at avstand og andre smitteverntiltak blir ivaretatt.

Lunderseter idrettslag var behjelpelig på Aktiv Bemanning Tempo, som ble arrangert av Glåmdal SK. Dette var ett arrangement som fulgte alle retningslinjer, og det var god plass mellom deltagerne. Vi så derimot at pårørende/andre publikum ikke tok hensyn til dette, og sto/gikk helt inntil våre funksjonærer. Man har så stort fokus på at man skal holde trygg avstand og gode smitteverntiltak for deltagerne, at man fort glemmer de man har rundt seg i start/målområde. Lunderseter Idrettslag har mange funksjonærer som er i risikogruppen, og vi ønsker ikke å utsette disse flotte menneskene for unødvendig eksponering.

Det er synd å måtte avlyse, men det kommer mange flere muligheter for aktiviteter i årene som kommer!

,