Category: Historie

 • Thoralf Moen

 • Asbjørn Nykvist

 • Karl Finnseter

 • Ole Pedersen

 • Navnebytte

  På årsmøtet på Åsen kafe søndag 24. november 1946 var første sak å bytte navn i og med at flere andre klubber i landet også het Kjapp. Fra da av er navnet Lunderseter IL.

 • Egen Fane

  2. april 1934 fikk kasserer Otto Stenberg i oppgave å sørge for at klubben fikk en fane. Ifølge teksten på fana ble AIF Kjapp stiftet 28. mai, mens den ifølge protokollen ble stiftet 31. mai.

 • Inn i Arbeidernes Idrettsforbund (AIF)

  I 1933 ble AIF Kjapp meldt inn i Arbeidernes Idrettsforbund (AIF).

 • Finndulten

  O-gruppa har arrangert Finndulten siden 3. juni 1956. Dette arrangementet lever den dag i dag.

 • Noppisprinten

  Ski-gruppa arrangerte Noppisprinten fra 4. mars 1978 til 1991. Arrangementet ble avviklet på grunn av manglende snø i traséen. Lille Noppisprinten, ble arrangert fra 1984 til 1991. Lille Noppisprinten var halvparten så langt som Noppisprinten, og var for barn.

 • AIF Kjapp stiftet

  På kvelden 31. mai 1932 ble klubben AIF Kjapp (som senere blir omdøpt Lunderseter IL) stiftet. Ole Pedersen ble valgt til klubbens første leder. Nestleder ble Thoralf Moen. Otto Stenberg ble valgt til kasserer og Oscar Sjøenden til sekretær. Revisorer ble Johan Pedersen og Emil Gortjernsbråten, mens Martin Lommeud ble materialforvalter.