Avholdt årsmøte

Vi vil takke alle som tok seg tid til å delta på årsmøtet 23. mars. Det ble gode og konstruktive diskusjoner rundt sakene, og vi ser frem imot et år med mer aktivitet.

Du kan se signert årsmøteprotokoll her:

, , ,