Miniatyrgruppa får også en ny nettside i den nye oppdateringen!